อัตราค่าบริการ COVID-19


อัตรา ค่าบริการตรวจ COVID-19


อัตรา ค่าบริการตรวจ ภูมิคุ้มกันต่อเชื้อ COVID-19


1
3
2
previous arrow
next arrow

TEST
RT-PCR
RT-PCR

REPORT
24 Hr.
4 Hr.

PRICE
2,000 .-
3,500.-

TEST
Antigen Test Kits (ATK)

REPORT
1 Hr.

PRICE
750 .-