นิวเจน
คลินิกเทคนิคการแพทย์

ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ได้ที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO 15189 & 15190

 • รวดเร็ว

  ให้บริการรวดเร็ว ผลการตรวจ ทันต่อการใช้งาน

 • แม่นยำ

  ผลการตรวจ ถูกต้อง แม่นยำ

 • ส่วนตัว

  ไม่มีการเปิดเผยข้อมูลใดๆ
  สามารถใช้นามแฝงได้

 • มีมาตรฐาน

  ได้รับรองมาตรฐานสากล
  ISO:15189 & 15190

ปรึกษาปัญหาสุขภาพ ผ่านไลน์

×

Newgen Diagnostics
High Technology
High Performance

ให้บริการตรวจวิเคราะห์ สิ่งส่งตรวจทางการแพทย์ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ มีความถูกต้องแม่นยำสูง เพื่อให้ผู้รับบริการได้ผลการตรวจที่ ถูกต้องแม่นยำ ทันต่อภาวะสุขภาพ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

บริการของเรา

นิวเจนคลินิกเทคนิคการแพทย์ ให้บริการตรวจวิเคราะห์ที่หลากหลายเพื่อสนองต่อภาวะสุขภาพ ของคนทุกGEN

Sexually transmitted Infection 15 Pathogens (STIs15)

ตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
ครอบคลุม เชื้อก่อโรค 15 ชนิด
ตรวจจาก สารคัดหลั่ง ปัสสาวะ

กลุ่มโรค หนองแท้ หนองในเทียม เริม เชื้อรา แบคทีเรียช่องคลอด พยาธิช่องคลอด

NGD NIPS

ตรวจคัดกรองดาวน์ซินโดรมของทารกในครรภ์ จากเลือดของคุณแม่

ครอบคลุม ภาวะ Trisomy โครโมโซมคู่ที่ 13 18 21 และ โครโมโซมทุกคู่ในร่างกายทารก

Health Check Up

ตรวจสุขภาพ ตามความเหมาะสมของ เพศ และช่วงวัย

ให้บริการตรวจสุขภาพ ตามความเหมาะสมของเพศและช่วงวัย หรือตามความต้องการของผู้รับบริการ ด้วยรายการตรวจที่หลากหลาย

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

ตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
ตรวจจากเลือด

กลุ่มโรค HIV ไวรัสตับอักเสบ ซิฟิลิส ปริมาณไวรัส

HPV

ตรวจเชื้อก่อโรคมะเร็งปากมดลูกและหูดหงอนไก่
ตรวจแยกเชื้อได้สูงถึง 32 ชนิด

กลุ่มโรค มะเร็งปากมดลูก มะเร็งลำคอ มะเร็งองคชาต มะเร็งทวารหนัก หูดหงอนไก่

Laboratory Test

ตรวจเลือดตามใบสั่งแพทย์

ให้บริการตรวจเลือดตามใบสั่งแพทย์ทุกโรงพยาบาล หรือตรวจตามความต้องการของผู้รับริการ

สอบถามเพิ่มเติม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้อย่างไร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมผ่านช่องทางไลน์

โดยแอดไลน์มาที่

LINE ID : @ngd168

โทร : 086-820-9908

สามารถรับบริการได้วันไหนบ้าง

นิวเจนคลินิกเทคนิคการแแพทย์

เปิดให้บริการทุกวัน

เวลา 09:00 – 18:00 น.

รับผลตรวจอย่างไร

ผู้รับบริการสามรารถรับผลการตรวจ

PDF ไฟล์ ผ่านช่องทางไลน์ หรือ E-Mail

ผลฉบับจริง จะรับหรือไม่ก็ได้ ผ่านช่องทาง EMS ไม่มีค่าบริการเพิ่มเติม หรือ เข้ามารับที่คลินิก

ผลตรวจมีเจ้าหน้าแปลผลให้หรือไม่

ผลการตรวจ แปลผลและให้คำปรึกษา โดยนักเทคนิคการแพทย์